Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Motivace pracovníků generací X,Y,Z
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jiří Duda, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav managementu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Kateřina Peclová
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na motivaci pracovních generací X,Y,Z. V teoretické části bude detailní popis a srovnání těchto generačních skupin. Vlastní práce bude vytvořena na základě dotazníkového šetření. Cílem bakalářské práce budou doporučení pro vedoucí pracovníky analyzované společnosti. V těchto doporučeních budou návrhy, v jakých oblastech a u kterých generačních skupin je potřeba motivaci zlepšit.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-EM Ekonomika a managementB-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.