Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Motivace zaměstnanců při implementaci a řízení změny v průmyslovém podniku
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Radovan Kožíšek, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Ing. Radovan Kožíšek, Ph.D.
Abstrakt: Možnosti a výběr konkrétních motivačních nástrojů pro zaměstnance při řízení změny v průmyslovém podniku. Doporučení pro firmu v režimu implementace významné změny. Formy komunikace, testování motivace zaměstnanců, poskytování zpětné vazby.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-EM Ekonomika a management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.