Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Optimalizace kryořezů Danio rerio pro MALDI MSI
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D., prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D., doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D., Ing. David Hynek, Ph.D., Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D., Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D., RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Roman Guráň, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav chemie a biochemie (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Mgr. Roman Guráň, Ph.D.
Abstrakt:
V rámci bakalářské práce student vyzkouší různé metody pro přípravu kryořezů Danio rerio tak, aby byly vhodné pro MALDI-TOF (matricí asistovaná laserová desorpce/ionizace ve spojení s průletovým analyzátorem) zobrazovací hmotnostní spektrometrii (MSI).

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení