Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Faktory ovlivňující výši průměrné mzdy
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Michaela Staňková
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Jana Jedináková
Abstrakt: V práci bude zkoumána výše průměrné mzdy ve vybraném státě či sektoru. Pro její zpracování bude využit regresní přístup a metoda OLS.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení