Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Environmetální prvky provozu silničních vozidel v zemích Evropské unie (obsazeno Bobčíková Petra)
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Abstrakt: Cílem diplomové práce je pomocí získaných poznatků navrhnout obecný model zdanění silniční dopravy aplikovatelný v členských státech Evropské unie, s jehož přijetím by došlo k určitému sjednocení a který by rovněž kladl důraz na ekologizaci silniční dopravy.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
M-HPS Hospodářská politika a správa

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.