Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Vliv zvýšené vzdušné koncentrace oxidu uhličitého na vývoj buku lesního a smrku ztepilého v Beskydech.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Práce se bude zabývat porovnáním dynamiky růstu buku a smrku při navýšené a současné koncentraci CO2 a při různém vzájemném smíšení. Lokalita práce je v Beskydech. Další informace lze získat u vedoucího práce.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení