Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Srovnání nadzemní biomasy různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Kateřina Novosadová
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Kateřina Novosadová
Abstrakt:
Práce se bude zabývat porovnáním nadzemní biomasy různých proveniencí modřínu opadavého. Lokalita práce je na ŠLP Křtiny. Další informace lze získat u vedoucího práce.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení