Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Vývoj smrku ztepilého ve smíšených lesních porostech s různými probírkovými režimy na ŠLP Křtiny.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Kateřina Novosadová
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:4
Navrhl:
Ing. Kateřina Novosadová
Abstrakt:
Práce se bude zabývat vyhodnocením pěstebního pokusu na ŠLP Křtiny. Na výzkumných plochách je několik desetiletí sledován růst a vývoj různých dřevin ve smíšených porostech. Další informace lze získat u vedoucího práce.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení