Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Porovnání dynamiky přírůstu z letokruhových analýz různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Práce se bude zabývat vyhodnocením provenienčního pokusu na ŠLP Křtiny. Na výzkumných plochách je několik desetiletí sledován růst a vývoj modřínu opadavého. Další informace lze získat u vedoucího práce.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení