Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Porovnání vývoje porostů různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Kateřina Novosadová
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
4
Navrhl:
Abstrakt:
Práce se bude zabývat vyhodnocením provenienčního pokusu na ŠLP Křtiny. Na výzkumných plochách je několik desetiletí sledován růst a vývoj modřínu opadavého. Další informace lze získat u vedoucího práce.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení