Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Změna modulu pružnosti kmene v závislosti na vývojovém stádiu
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 3
Proposed by: Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Summary: Jednotlivá stádia vývoje stromu jsou specifická charakteristickými znaky, jako je např. různá struktura dřeva a z ní plynoucí různé mechanické vlastnosti, různé allometrické poměry stromu, vliv vitality a stárnutí. Cílem práce bude proměřit pomocí tahových zkoušek a akustických měření tuhost dřeva kmene stromů v různém věkovém stádiu s cílem zjistit průběh změny tuhosti v závislosti na věku a ověřit vliv dalších možných parametrů.

There are no limitations of the topic