Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostů
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Dr. Ing. Jan Kadavý
Abstrakt:
Práce bude realizována v prostředí ochranných pásem VTI (veřejně technická infrastktura, elektrovody). Obsahem práce bude: a) popis a srovnání dostupných technologií /chemické, mechanické, kombinované/ a b) ekonomický a enviromntální význam potlačení akátových porostů.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení