Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Kontrolní mechanismy v účetnictví a jejich využití při ověřování účetní závěrky auditorem
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Veronika Bastlová
Abstrakt: Cílem práce bude analýza vnitřních kontrolních systémů ve vybrané účetní jednotce, které budou rozebrány z pohledu účetní jednotky a z pohledu auditora. Hlavním cílem bude vytvoření vhodných doporučení k odstranění nedostatků v kontrolních systémech tak, aby byly změny přínosem pro účetní jednotku a zároveň pro externího auditora, který tyto systémy využívá při ověřování účetní závěrky.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení