Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Finanční zdraví vybraného podniku s návrhem jejího zlepšení
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Kristina Dvořáková
Abstrakt: Práce bude zaměřena na provedení rozboru finančního hospodaření podniku ve sledovaném období, a to především na majetkovou, finanční strukturu a výkonnost podniku, které jsou pro vedení společnosti klíčové a odráží se v kvalitě finančního řízení. Cílem práce je na základě posouzení zkoumaného problému navrhnout vhodná doporučení, která by umožnila zlepšit finanční stránku analyzované společnosti. Další přidanou hodnotou by mohlo být číselné vyjádření významných dopadů navrhovaných opatření na vybranou společnost.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení