Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Eva Krčálová, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Eva Krčálová, Ph.D.
Abstrakt: Jedná se o rešeršně-analytickou práci, zpracování poznatků z právních předpisů, odborných publikací, informací z databází a z konkrétních integrovaných povolení, případně získávání konkrétních údajů a informací od správních orgánů činných v proceduře IPPC. Téma by mělo pokrývat: - vývoj právních předpisů řešené oblasti, - počty a strukturu zařízení řešené vybrané oblasti, - vývoj BAT, aplikace BREF a závěrů o BAT, - metody stanovení BAT a jejich hodnocení u vybraných zařízení, - podmínky integrovaného povolení, způsob jejich stanovení a vývoj u vybraných zařízení.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-TO Technologie odpadůB-TO-OH Odpadové hospodářství

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.