Summary of topics offered - Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
State of topic: approved (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Eva Krčálová, Ph.D.
Faculty: Faculty of AgriSciences
Supervising department: Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering - FA
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Eva Krčálová, Ph.D.
Summary: Jedná se o rešeršně-analytickou práci, zpracování poznatků z právních předpisů, odborných publikací, informací z databází a z konkrétních integrovaných povolení, případně získávání konkrétních údajů a informací od správních orgánů činných v proceduře IPPC. Téma by mělo pokrývat: - vývoj právních předpisů řešené oblasti, - počty a strukturu zařízení řešené vybrané oblasti, - vývoj BAT, aplikace BREF a závěrů o BAT, - metody stanovení BAT a jejich hodnocení u vybraných zařízení, - podmínky integrovaného povolení, způsob jejich stanovení a vývoj u vybraných zařízení.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
B-WT Waste TechnologyB-WT-WM Waste Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.