Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Eva Krčálová, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Eva Krčálová, Ph.D.
Abstrakt: Jedná se o rešeršně-analytickou práci, zpracování poznatků z právních předpisů, odborných publikací, informací z databází a z konkrétních integrovaných povolení, případně získávání konkrétních údajů a informací od správních orgánů činných v proceduře IPPC. Téma by mělo pokrývat: - vývoj právních předpisů řešené oblasti, - počty a strukturu zařízení řešené vybrané oblasti, - vývoj BAT, aplikace BREF a závěrů o BAT, - metody stanovení BAT a jejich hodnocení u vybraných zařízení, - podmínky integrovaného povolení, způsob jejich stanovení a vývoj u vybraných zařízení.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-TO Technologie odpadůB-TO-OH Odpadové hospodářství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.