Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Zhodnocení změn v produkci evropských lesních školek v důsledku měnící se poptávky po sadebním materiálu
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Kateřina Houšková, Ph.D.
Abstrakt:
Zmapování změn v produkci sadebního materiálu lesních dřevin v Evropě v důsledku měnící se poptávky ze strany vlastníků a správců lesa vyvolané především změnou klimatických podmínek. Cílem práce je na základě oslovení hlavních evropských producentů zjistit změny především v celkové roční produkci; v rozloze produkčních ploch; v zastoupení jednotlivých technologií pěstování (prostokořenné, krytokořenné); v zastoupení hlavních dřevinných druhů; v zastoupení hlavních výškových kategoriích produkovaného sadebního materiálu. Následně porovnat zjištěné trendy (nová směřování) v rámci jednotlivých států.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-LI Lesní inženýrství
N-LI-LI Lesní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.