Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Porovnání produkce významných pěstitelů sadebního materiálu v Evropě a Severní Americe
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je srovnání produkce sadebního materiálu u největších producentů Evropy a Severní Ameriky z pohled druhu vlastnictví (státní podniky a soukromé společnosti); počtu provozoven jednotlivých subjektů; velikosti celkových výměr produkčních ploch; objemu roční produkce; množství produkovaných druhů dřevin; technologií pěstování (krytokořenný a prostokořenný sadební materiál) a účelu využití sadebního materiálu (lesy; plantáže; atd.).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-LES Lesnictví
B-LES-LES Lesnictví

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.