Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Možnosti pěstování Smokvoně obecné v podmínkách ČR
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
Abstrakt: Vypracování literárního přehledu na dané téma (původ, historie pěstování, botanická charakteristika, ekologické nároky, agrotechnika, druhová a odrůdová skladba, návrh pro pěstování v podmínkách ČR.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení