Přehled vypsaných témat - Ústav chemie a biochemie (AF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Použití dřevokazných hub na biosorpci niklu a kadmia
Stav tématu:
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav chemie a biochemie (AF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: Ing. Martina Vršanská, Ph.D.
Abstrakt:
Využití dřevokazných hub pro biodegradaci polutantů z životního prostředí je již dlouhou dobu studováno, avšak doposud nebyla zcela objasněna interakce těžkých kovů s ligninolytickými houbami a možný účinek, který by tato interakce mohla mít na biodegradační využití hub. Tato práce bude zaměřena na analýzu biosorpce niklu a kadmia pomocí zástupců hub bílé a hnědé hniloby jakožto levného, rychlého a ekologicky šetrného způsobu odstranění těchto těžkých kovů z prostředí. Kovy niklu a kadmia budou měřeny pomocí atomové absorpční spektroskopie. Pro ověření vhodného biodegradačního potenciálu budou spektrofotometricky zaznamenány enzymatické aktivity ligninolytických enzymů produkovaných houbami, které budou následně porovnány s kontrolním měřením aktivit bez přítomnosti těžkých kovů.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení