Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Použití dřevokazných hub na biosorpci niklu a kadmia
Stav témy:
Vedúci práce:
Ing. Martina Vršanská, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav chemie a biochemie - AF
Max. počet študentov:
1
Navrhol: Ing. Martina Vršanská, Ph.D.
Abstrakt: Využití dřevokazných hub pro biodegradaci polutantů z životního prostředí je již dlouhou dobu studováno, avšak doposud nebyla zcela objasněna interakce těžkých kovů s ligninolytickými houbami a možný účinek, který by tato interakce mohla mít na biodegradační využití hub. Tato práce bude zaměřena na analýzu biosorpce niklu a kadmia pomocí zástupců hub bílé a hnědé hniloby jakožto levného, rychlého a ekologicky šetrného způsobu odstranění těchto těžkých kovů z prostředí. Kovy niklu a kadmia budou měřeny pomocí atomové absorpční spektroskopie. Pro ověření vhodného biodegradačního potenciálu budou spektrofotometricky zaznamenány enzymatické aktivity ligninolytických enzymů produkovaných houbami, které budou následně porovnány s kontrolním měřením aktivit bez přítomnosti těžkých kovů.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia