Summary of topics offered - Mendel University in Brno


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Použití dřevokazných hub na biosorpci niklu a kadmia
State of topic:
Thesis supervisor:
Ing. Martina Vršanská, Ph.D.
Faculty:
Faculty of AgriSciences
Supervising department:
Department of Chemistry and Biochemistry - FA
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Martina Vršanská, Ph.D.
Summary: Využití dřevokazných hub pro biodegradaci polutantů z životního prostředí je již dlouhou dobu studováno, avšak doposud nebyla zcela objasněna interakce těžkých kovů s ligninolytickými houbami a možný účinek, který by tato interakce mohla mít na biodegradační využití hub. Tato práce bude zaměřena na analýzu biosorpce niklu a kadmia pomocí zástupců hub bílé a hnědé hniloby jakožto levného, rychlého a ekologicky šetrného způsobu odstranění těchto těžkých kovů z prostředí. Kovy niklu a kadmia budou měřeny pomocí atomové absorpční spektroskopie. Pro ověření vhodného biodegradačního potenciálu budou spektrofotometricky zaznamenány enzymatické aktivity ligninolytických enzymů produkovaných houbami, které budou následně porovnány s kontrolním měřením aktivit bez přítomnosti těžkých kovů.

There are no limitations of the topic