Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Samojízdne stroje a sklízeče v RV
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Červinka, CSc.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů: 5
Navrhl: doc. Ing. Jan Červinka, CSc.
Abstrakt: Typy ,použití

K tématu nejsou zadaná žádná omezení