Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Kvalita přílohy k účetní závěrce sestavené podle IFRS v oblasti pozemků, budov a zařízení
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.
Abstrakt: Příloha k účetní závěrce představuje významný zdrojj informací pro účely finančního rozhodování externích uživatelů. IAS 16 vymezuje požadavky na informace zveřejňované v rámci přílohy, cílemm práce je na základě analýzy příloh k účetní závěrce v oblasti pozemků, budov a zařízení, určit oblasti, které jsou pro finanční rozhodování podstatné (mohou významně ovlivnit rozhodování) a vytvořit metodický návod pro uživatele pro zhodnocení kvality účetního výkaznictví v této oblasti.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení