Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Porovnání současného stavu porostů ve vybraných ÚSES s jejich původním návrhem
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Milada Šťastná - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Téma práce zadal Krajský pozemkový úřad pro Pardubicky kraj, který potřebuje zmapovat stav jimi vysázených ÚSESů. Během posledních 20 let bylo na území okresu Ústí nad Orlicí vysázeno přes 50 ha ÚSESů. Pozemkový úřad však nemá zpětnou vazbu na výsledky svého snažení u již vzrostlých výsadeb a nemá přehled o tom, zda na lokalitách roste to, co bylo navrhováno a zda to plní zamýšlený cíl. Náplní bakalářské práce by bylo zmapovat celkovou situaci, projít porosty a zjistit, zda jsou cílové a vedlejší dřeviny v plánovaném podílu nebo se některé rozšířily na úkor jiných a navrhnout doporučení pro výchovu/údržbu porostů, která v naprosté většině případů neprobíhá. Vzhledem k terénnímu šetření je téma práce vhodné pro studenty, kteří pocházejí z Pardubického kraje (Ústí nad Orlicí apod.).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ZS Zemědělská specializace

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.