Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Stanovení obsahu plastů v kompostech
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Abstrakt: Cílem diplomové práce je příprava metodiky pro separaci plastů ze sedimentů připravená na základě rešeršního studia. Na sadě vzorků z kompostů bude provedena vedena separace a stanovení obsahu plastů. Interpretace se budou týkat podílu plastů v jednotlivých vzorcích v souvislosti s jejich původem a technologií výroby kompostu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia