Summary of topics offered - Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Stanovení obsahu plastů v kompostech
State of topic: approved (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Faculty: Faculty of AgriSciences
Supervising department: Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering - FA
Max. no. of students: 1
Proposed by: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Summary: Cílem diplomové práce je příprava metodiky pro separaci plastů ze sedimentů připravená na základě rešeršního studia. Na sadě vzorků z kompostů bude provedena vedena separace a stanovení obsahu plastů. Interpretace se budou týkat podílu plastů v jednotlivých vzorcích v souvislosti s jejich původem a technologií výroby kompostu.

There are no limitations of the topic