Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Možnosti využití upotřebených potravinářských olejů
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: --
Navrhol: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Abstrakt: V současné době se stále aktuálnějším stává téma zpětného odběru použitých potravinářských olejů. Cílem práce bude shromáždit informace o jejich složení a různých možnostech jejich následného využití, a to se zřetelem na využití pro energetické účely.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia