Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zhodnocení přítomnosti plastového odpadu v jeskyních Moravského krasu
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Abstrakt: Plastový odpad je ve světovém měřítku jedním z nejrozšířenějších druhů odpadu. Před explozí plastového odpadu nezůstaly uchráněny ani nepřístupné a legislativně dobře střežené jeskyně. Plastový odpad se do nich dostává především vodu přitékající z povrchu. V jeskyni se pak usazuje a vzhledem k omezeným schopnostem jeskynního prostředí podílet se na další degradaci zde zůstává po výjimečně dlouhou dobu. Cílem práce je poskytnout historicky první obraz o přítomnosti plastového odpadu v jeskyních Chráněného krajinného územní Moravský kras. Práce vyžaduje fyzicky náročné aktivity v terénu v podobě vstupu do jeskyní, před zapsáním je doporučena konzultace s vedoucím práce!

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia