Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Výroba vodíku anaerobní fermentací
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Abstrakt: Vodík je jedním z možných budoucích zdrojů energie. V bioplynových stanicích je procesem anaerobní fermentace vyráběn bioplyn složený z požadovaného metanu a doprovodného oxidu uhličitého. Po úpravě technologického procesu je možno takto vyrábět i vodík. Cílem práce je především rešeršně posoudit a zhodnotit možnosti přípravy vodíku anaerobní fermentací.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia