Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Mikropropagace ovocných a okrasných dřevin
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Pavel Hanáček, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav biologie rostlin - AF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D.
Abstrakt:
Mikromnožení některých materiálů in vitro je problematické (např. meruňky, ořešák aj.). Optimalizace preparace primárních explantátů a následné kultivace za vhodných vede ke zvýšení množitelského koeficientu. V případě zájmu studenta je nezbytná ústní domluva pro zaměření práce.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-Z Zahradnictví

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.