Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Mikropropagace ovocných a okrasných dřevin
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Pavel Hanáček, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav biologie rostlin (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Mikromnožení některých materiálů in vitro je problematické (např. meruňky, ořešák aj.). Optimalizace preparace primárních explantátů a následné kultivace za vhodných vede ke zvýšení množitelského koeficientu. V případě zájmu studenta je nezbytná ústní domluva pro zaměření práce.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-Z Zahradnictví

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.