Přehled vypsaných témat - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Možnosti náhrady herbicidů jinými přípravky či opatřeními
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Abstrakt:
Nutná osobní konuzultace. Aktuální téma, řeší otázku náhrady chemických harbicidů v městské zeleni i při produkci zahradnických komodit.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení