Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Možnosti náhrady herbicidů jinými přípravky či opatřeními
State of topic:
approved (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants - FH
Max. no. of students:
--
Proposed by: doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Summary: Nutná osobní konuzultace. Aktuální téma, řeší otázku náhrady chemických harbicidů v městské zeleni i při produkci zahradnických komodit.

There are no limitations of the topic