Přehled vypsaných témat - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Problematika vlivu výšky travního porostu na potřebu vody
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Nutná osobní konuzultace. Aktuální téma, řeší otázku zda, kdy a jak kosit či mulčovat travní porosty ve městech.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení