Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Problematika vlivu výšky travního porostu na potřebu vody
State of topic:
approved (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants - FH
Max. no. of students:--
Proposed by: doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Summary: Nutná osobní konuzultace. Aktuální téma, řeší otázku zda, kdy a jak kosit či mulčovat travní porosty ve městech.
Cancelled:
yes

There are no limitations of the topic