Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Problematika vlivu výšky travního porostu na potřebu vody
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Abstrakt: Nutná osobní konuzultace. Aktuální téma, řeší otázku zda, kdy a jak kosit či mulčovat travní porosty ve městech.
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení