Přehled vypsaných témat - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Přírodní výluhy pro zlepšení kvality travních porostů
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Nutná osobní konuzultace. Bude založen pokus s travním porostem, aplikovány přírodní výluhy a sledován účinek na kvalitu travního porostu s cílem omezení aplikace chemických látek a hnojiv.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení