Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Přírodní výluhy pro zlepšení kvality travních porostů
State of topic:
approved (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants - FH
Max. no. of students:--
Proposed by:
Summary:
Nutná osobní konuzultace. Bude založen pokus s travním porostem, aplikovány přírodní výluhy a sledován účinek na kvalitu travního porostu s cílem omezení aplikace chemických látek a hnojiv.
Cancelled:
yes

There are no limitations of the topic