Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Přírodní výluhy pro zlepšení kvality travních porostů
Stav tématu: schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Abstrakt:
Nutná osobní konuzultace. Bude založen pokus s travním porostem, aplikovány přírodní výluhy a sledován účinek na kvalitu travního porostu s cílem omezení aplikace chemických látek a hnojiv.
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení