Přehled vypsaných témat - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Možnosti revitalizace stromů v aridním prostředí městského klimatu
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Nutná osobní konuzultace. Stromy ve městech velmi trpí, práce by se měla zabývat zhodnocení možností zlepšení podmínek stromů na stanovišti. Aktivní student může vyhodnocovat i založený pokus, probíhající v městě Brně.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení