Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Možnosti revitalizace stromů v aridním prostředí městského klimatu
State of topic: approved (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants - FH
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Nutná osobní konuzultace. Stromy ve městech velmi trpí, práce by se měla zabývat zhodnocení možností zlepšení podmínek stromů na stanovišti. Aktivní student může vyhodnocovat i založený pokus, probíhající v městě Brně.

There are no limitations of the topic