Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Možnosti revitalizace stromů v aridním prostředí městského klimatu
State of topic:
approved (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants - FH
Max. no. of students:--
Proposed by:
Summary:
Nutná osobní konuzultace. Stromy ve městech velmi trpí, práce by se měla zabývat zhodnocení možností zlepšení podmínek stromů na stanovišti. Aktivní student může vyhodnocovat i založený pokus, probíhající v městě Brně.
Cancelled:
yes

There are no limitations of the topic