Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Možnosti revitalizace stromů v aridním prostředí městského klimatu
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Abstrakt: Nutná osobní konuzultace. Stromy ve městech velmi trpí, práce by se měla zabývat zhodnocení možností zlepšení podmínek stromů na stanovišti. Aktivní student může vyhodnocovat i založený pokus, probíhající v městě Brně.
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení