Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Možnost použití ručního laserového skeneru ZEB Horizon pro sběr 3D dat o lesních porostech
State of topic:
approved (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Miloš Cibulka, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Ing. Miloš Cibulka, Ph.D.
Summary:
Cílem závěrečné práce je stanovit, zda 3D data získaná pomocí ručního skeneru ZEB Horizon od firmy GeoSLAM jsou v plné míře využitelná pro určení parametrů stromů, jejich korun a následným analýzám. Zpracování bodového mračna proběhne v programu GeoSLAM Hub, exportovaná data budou následně vyhodnocena v prostředí software 3D Forest. Parametry získané z těchto dat budou porovnány s informacemi získanými obvyklými metodami. Na základě porovnání přesnosti parametrů, ale rovněž rychlosti a z toho plynoucí efektivity, bude stanoveno, zda tento způsob sběru dat je vhodný pro analýzy zabývající se strukturou, produkcí, případně stabilitou lesních ekosystémů s důrazem na trvale udržitelné hospodaření.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-FOR Forestry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.