Přehled vypsaných témat - Ústav informatiky (PEF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza formální úrovně závěrečných prací na PEF
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
V roce 2009 byla provedena analýza kvality závěrečných prací po formální stránce. S dostatečným odstupem by bylo potřebné provést podobnou analýzu podle vytvořené metodiky a porovnat, jak se formální úroveň závěrečných prací změnila, případně jaké dopady do výuky by to mohlo mít.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení