Summary of topics offered - Department of Informatics (FBE)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Analýza formální úrovně závěrečných prací na PEF
State of topic:
approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department: Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
V roce 2009 byla provedena analýza kvality závěrečných prací po formální stránce. S dostatečným odstupem by bylo potřebné provést podobnou analýzu podle vytvořené metodiky a porovnat, jak se formální úroveň závěrečných prací změnila, případně jaké dopady do výuky by to mohlo mít.

There are no limitations of the topic