Summary of topics offered - Faculty of Business and Economics


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza formální úrovně závěrečných prací na PEF
State of topic: approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Faculty: Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
V roce 2009 byla provedena analýza kvality závěrečných prací po formální stránce. S dostatečným odstupem by bylo potřebné provést podobnou analýzu podle vytvořené metodiky a porovnat, jak se formální úroveň závěrečných prací změnila, případně jaké dopady do výuky by to mohlo mít.

There are no limitations of the topic