Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza formální úrovně závěrečných prací na PEF
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Abstrakt: V roce 2009 byla provedena analýza kvality závěrečných prací po formální stránce. S dostatečným odstupem by bylo potřebné provést podobnou analýzu podle vytvořené metodiky a porovnat, jak se formální úroveň závěrečných prací změnila, případně jaké dopady do výuky by to mohlo mít.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení