Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Koordinace vyrůstání pupenů u klíčních rostlin hrachu
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Pavel Hanáček, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Jozef Balla, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav biologie rostlin (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Na modelových rostlinách hrachu budou prováděny experimenty pro studium hormonálních mechanismů regulace apikální dominance.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-AGB Agrobiologie
B-AGB-BR Biotechnologie rostlin

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.